VietNamese English
Keo dán

Sản phẩm

Keo dán

Keo dán

Công ty ECO đầu tư dây chuyền nấu keo hiện đại có thể đáp ứng cung cấp cho thị trường các loại keo đạt chỉ tiêu chất lượng E0, E1, E2 và keo Phenol. 

Thông số kĩ thuật

Tên

STT

Đặc tính kỹ thuật

Tính chất

Keo UF 3

1

Màu sắc

Dạng lỏng mầu trắng

2

Độ PH

7.4-8.4

3

Tỷ trọng (30oC)

1.10-1.30

4

Độ rắn (%)

52-53

5

Thời gian đa tụ (100oC)

55-58

6

Dư lượng Formandehyde  (%)

<0.75

7

Thời gian lưu trữ

20 ngày

Keo MUF 10%

1

Màu sắc

Dạng lỏng mầu trắng

2

Độ PH

7.4-8.4

3

Tỷ trọng (30oC)

1.10-1.30

4

Độ rắn (%)

53-55

5

Thời gian đa tụ (100oC)

55-58

6

Dư lượng Formandehyde  (%)

<0.4

7

Thời gian lưu trữ

15 ngày

Keo MUF 5%

1

Màu sắc

Dạng lỏng mầu trắng

2

Độ PH

7.4-8.4

3

Tỷ trọng (30oC)

1.10-1.30

4

Độ rắn (%)

52-54

5

Thời gian đa tụ (100oC)

55-58

6

Dư lượng Formandehyde  (%)

<0.5

7

Thời gian lưu trữ

20 ngày